2012 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley Rating:RP99
2011 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley Rating:RP95
2010 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley Rating:RP96
2009 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley Rating:RP96
2006 Hundred Acre, Kayli Morgan Vineyard, Napa Valley Rating:RP99
2011 Hundred Acre, Few and Far Between, Napa Valley
2009 Hundred Acre, Few and Far Between, Napa Valley Rating:WS96/RP95
2012 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley Rating:RP100
2009 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley Rating:RP97
2008 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley Rating:WS95/RP94
2008 Hundred Acre, The Ark Vineyard, Napa Valley Rating:WS95/RP94

Recently viewed